STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.8888.0000 450.000.000đ 38 Đặt mua
2 Máy bàn 024.33.79.9999 201.000.000đ 64 Đặt mua
3 Máy bàn 024.7777.8888 1.000.000.000đ 66 Đặt mua
4 Máy bàn 028.222.79999 149.000.000đ 59 Đặt mua
5 Máy bàn 024.33.86.6666 165.000.000đ 50 Đặt mua
6 Máy bàn 024.8880.8888 350.000.000đ 62 Đặt mua
7 Máy bàn 02.8888.78888 550.000.000đ 73 Đặt mua
8 Máy bàn 024.8884.8888 350.000.000đ 66 Đặt mua
9 Máy bàn 024.8886.8888 550.000.000đ 68 Đặt mua
10 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000đ 59 Đặt mua
11 Máy bàn 0286.286.9999 119.000.000đ 68 Đặt mua
12 Máy bàn 028.222.88888 977.000.000đ 56 Đặt mua
13 Máy bàn 02462.79.79.79 230.000.000đ 62 Đặt mua
14 Máy bàn 02.8888.58888 750.000.000đ 71 Đặt mua
15 Máy bàn 024.8885.8888 550.000.000đ 67 Đặt mua
16 Máy bàn 028.7777.9999 1.200.000.000đ 74 Đặt mua
17 Máy bàn 02.88888.7777 1.200.000.000đ 70 Đặt mua
18 Máy bàn 02.8888.18888 900.000.000đ 67 Đặt mua
19 Máy bàn 02.8888.48888 390.000.000đ 70 Đặt mua
20 Máy bàn 024.2222.5555 230.000.000đ 34 Đặt mua
21 Máy bàn 024.99991999 300.000.000đ 70 Đặt mua
22 Máy bàn 02.999999998 998.000.000đ 82 Đặt mua
23 Máy bàn 02.88888.2222 1.200.000.000đ 50 Đặt mua
24 Máy bàn 024.22.35.35.35 150.000.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3