STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
2 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0876.97.9999 107.000.000đ 73 Đặt mua
5 iTelecom 087.666.5555 132.000.000đ 53 Đặt mua
6 iTelecom 0877.77.6666 499.000.000đ 60 Đặt mua
7 iTelecom 0878.87.8888 199.000.000đ 70 Đặt mua
8 iTelecom 08765.33333 109.000.000đ 41 Đặt mua
9 iTelecom 0879.58.9999 109.000.000đ 73 Đặt mua
10 iTelecom 08788.99999 810.000.000đ 76 Đặt mua
11 iTelecom 0879.07.9999 109.000.000đ 67 Đặt mua
12 iTelecom 0876.444444 255.000.000đ 45 Đặt mua
13 iTelecom 0876.93.8888 109.000.000đ 65 Đặt mua
14 iTelecom 08768.66666 288.000.000đ 59 Đặt mua
15 iTelecom 08768.55555 199.000.000đ 54 Đặt mua
16 iTelecom 0876.55.6789 155.000.000đ 61 Đặt mua
17 iTelecom 08767.66666 288.000.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 087.62.66666 160.000.000đ 53 Đặt mua
19 iTelecom 0878.96.8888 139.000.000đ 70 Đặt mua
20 iTelecom 08762.99999 288.000.000đ 68 Đặt mua
21 iTelecom 08763.88888 268.000.000đ 64 Đặt mua
22 iTelecom 0876.66.3333 119.000.000đ 45 Đặt mua
23 iTelecom 0876.2.77777 132.000.000đ 58 Đặt mua
24 iTelecom 087.66.55555 179.000.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3