STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
2 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0876.79.2222 39.000.000đ 45 Đặt mua
5 iTelecom 0879.58.9999 109.000.000đ 73 Đặt mua
6 iTelecom 0876.61.7777 30.000.000đ 56 Đặt mua
7 iTelecom 0876.234.888 29.000.000đ 54 Đặt mua
8 iTelecom 0878.78.7887 45.000.000đ 68 Đặt mua
9 iTelecom 0876.38.9999 168.000.000đ 68 Đặt mua
10 iTelecom 0877.49.6666 48.000.000đ 59 Đặt mua
11 iTelecom 0876.39.6789 40.000.000đ 63 Đặt mua
12 iTelecom 0877.50.7777 29.000.000đ 55 Đặt mua
13 iTelecom 0876.32.6666 50.000.000đ 50 Đặt mua
14 iTelecom 0876.73.6789 23.800.000đ 61 Đặt mua
15 iTelecom 0879.39.2222 25.000.000đ 44 Đặt mua
16 iTelecom 0876.43.6666 38.000.000đ 52 Đặt mua
17 iTelecom 0876.80.6789 28.000.000đ 59 Đặt mua
18 iTelecom 08767.66666 288.000.000đ 58 Đặt mua
19 iTelecom 0876.54.2222 39.000.000đ 38 Đặt mua
20 iTelecom 0878.000.333 25.000.000đ 32 Đặt mua
21 iTelecom 0876.71.6789 25.000.000đ 59 Đặt mua
22 iTelecom 0876.55.7777 48.000.000đ 59 Đặt mua
23 iTelecom 0876.979.979 40.000.000đ 71 Đặt mua
24 iTelecom 0876.52.6666 50.000.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3