STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
2 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
3 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
4 iTelecom 0877.09.2011 1.020.000đ 35 Đặt mua
5 iTelecom 0876.2.55555 132.000.000đ 48 Đặt mua
6 iTelecom 0876.42.2018 1.020.000đ 38 Đặt mua
7 iTelecom 08767.88888 368.000.000đ 68 Đặt mua
8 iTelecom 0877.142.434 1.180.000đ 40 Đặt mua
9 iTelecom 0876.66.3333 119.000.000đ 45 Đặt mua
10 iTelecom 0876.2.77777 132.000.000đ 58 Đặt mua
11 iTelecom 0877.09.2019 1.020.000đ 43 Đặt mua
12 iTelecom 0876.97.9999 107.000.000đ 73 Đặt mua
13 iTelecom 0877.166.678 1.180.000đ 56 Đặt mua
14 iTelecom 08768.77777 199.000.000đ 64 Đặt mua
15 iTelecom 0878.32.2015 1.020.000đ 36 Đặt mua
16 iTelecom 0876.42.2014 1.020.000đ 34 Đặt mua
17 iTelecom 0876.22.8888 113.000.000đ 57 Đặt mua
18 iTelecom 08765.33333 109.000.000đ 41 Đặt mua
19 iTelecom 0879.58.9999 109.000.000đ 73 Đặt mua
20 iTelecom 0876.38.9999 168.000.000đ 68 Đặt mua
21 iTelecom 0877.87.2019 1.020.000đ 49 Đặt mua
22 iTelecom 087.66.22222 107.000.000đ 37 Đặt mua
23 iTelecom 0879.07.9999 109.000.000đ 67 Đặt mua
24 iTelecom 0878.55.9999 169.000.000đ 69 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3