STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.79.3333 270.350.000đ 52 Đặt mua
2 iTelecom 0879.78.78.78 540.350.000đ 69 Đặt mua
3 iTelecom 0879.39.39.39 711.350.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0879.07.9999 109.000.000đ 67 Đặt mua
5 iTelecom 08763.88888 268.000.000đ 64 Đặt mua
6 iTelecom 087.666.5555 132.000.000đ 53 Đặt mua
7 iTelecom 08768.77777 199.000.000đ 64 Đặt mua
8 iTelecom 0879.58.9999 109.000.000đ 73 Đặt mua
9 iTelecom 08767.88888 368.000.000đ 68 Đặt mua
10 iTelecom 0876.22.8888 113.000.000đ 57 Đặt mua
11 iTelecom 0876.444444 255.000.000đ 45 Đặt mua
12 iTelecom 0876.66.3333 119.000.000đ 45 Đặt mua
13 iTelecom 0876.93.9999 107.000.000đ 69 Đặt mua
14 iTelecom 08768.99999 699.000.000đ 74 Đặt mua
15 iTelecom 08772.99999 299.000.000đ 69 Đặt mua
16 iTelecom 08768.33333 139.000.000đ 44 Đặt mua
17 iTelecom 087.62.66666 160.000.000đ 53 Đặt mua
18 iTelecom 08767.66666 288.000.000đ 58 Đặt mua
19 iTelecom 0878.55.9999 169.000.000đ 69 Đặt mua
20 iTelecom 0878.96.8888 139.000.000đ 70 Đặt mua
21 iTelecom 0876.93.8888 109.000.000đ 65 Đặt mua
22 iTelecom 087.66.55555 179.000.000đ 52 Đặt mua
23 iTelecom 0876.38.9999 168.000.000đ 68 Đặt mua
24 iTelecom 0876.66.2222 109.000.000đ 41 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3