STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.39.39.39 199.000.000đ 57 Đặt mua
2 iTelecom 0876.38.38.38 119.000.000đ 54 Đặt mua
3 iTelecom 087.62.66666 168.000.000đ 53 Đặt mua
4 iTelecom 087.66.55555 188.000.000đ 52 Đặt mua
5 iTelecom 087.83.88888 299.000.000đ 66 Đặt mua
6 iTelecom 0877.71.8888 109.000.000đ 62 Đặt mua
7 iTelecom 08768.99999 699.000.000đ 74 Đặt mua
8 iTelecom 08.777777.87 299.000.000đ 65 Đặt mua
9 iTelecom 0879.78.78.78 600.000.000đ 69 Đặt mua
10 iTelecom 0878.55.9999 169.000.000đ 69 Đặt mua
11 iTelecom 08765.33333 109.000.000đ 41 Đặt mua
12 iTelecom 087.888888.9 279.000.000đ 72 Đặt mua
13 iTelecom 0878.77777.8 120.000.000đ 66 Đặt mua
14 iTelecom 0876.66.9999 439.000.000đ 69 Đặt mua
15 iTelecom 0878.96.8888 139.000.000đ 70 Đặt mua
16 iTelecom 0877.73.8888 109.000.000đ 64 Đặt mua
17 iTelecom 0876.88.6666 129.000.000đ 61 Đặt mua
18 iTelecom 0877.17.9999 119.000.000đ 66 Đặt mua
19 iTelecom 0876.77.9999 219.000.000đ 71 Đặt mua
20 iTelecom 08769.66666 255.000.000đ 60 Đặt mua
21 iTelecom 0878.778.778 118.000.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 087.88888.99 139.000.000đ 73 Đặt mua
23 iTelecom 0877.81.9999 119.000.000đ 67 Đặt mua
24 iTelecom 0878.66666.8 150.000.000đ 61 Đặt mua

Bình luận