STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.686.7777 69.000.000đ 63 Đặt mua
2 iTelecom 0876.222.666 55.000.000đ 45 Đặt mua
3 iTelecom 087.678.5555 79.000.000đ 56 Đặt mua
4 iTelecom 0878.595959 55.000.000đ 65 Đặt mua
5 iTelecom 0878.179.179 50.000.000đ 57 Đặt mua
6 iTelecom 0876.36.36.36 65.000.000đ 48 Đặt mua
7 iTelecom 08.789.34567 79.000.000đ 57 Đặt mua
8 iTelecom 087.667.8888 88.000.000đ 66 Đặt mua
9 iTelecom 087.686.2222 50.000.000đ 43 Đặt mua
10 iTelecom 087.686.5555 71.000.000đ 55 Đặt mua
11 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
12 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
13 iTelecom 0876.56.5555 79.000.000đ 52 Đặt mua
14 iTelecom 0877.26.26.26 65.000.000đ 46 Đặt mua
15 iTelecom 0876.99.5555 69.000.000đ 59 Đặt mua
16 iTelecom 08.7777.2777 68.000.000đ 59 Đặt mua
17 iTelecom 0876.22.6789 55.000.000đ 55 Đặt mua
18 iTelecom 08769.22222 99.000.000đ 40 Đặt mua
19 iTelecom 0879.797.939 89.000.000đ 68 Đặt mua
20 iTelecom 0878.99.6666 99.000.000đ 65 Đặt mua
21 iTelecom 0876.69.69.69 99.000.000đ 66 Đặt mua
22 iTelecom 0876.60.6666 69.000.000đ 51 Đặt mua
23 iTelecom 08791.44444 55.000.000đ 45 Đặt mua
24 iTelecom 0878.668.668 99.000.000đ 63 Đặt mua

Bình luận