STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.71.6666 39.000.000đ 53 Đặt mua
2 iTelecom 0876.67.6776 39.000.000đ 60 Đặt mua
3 iTelecom 0876.33.5555 45.000.000đ 47 Đặt mua
4 iTelecom 0876.87.3333 29.000.000đ 48 Đặt mua
5 iTelecom 0876.56.2222 29.000.000đ 40 Đặt mua
6 iTelecom 0876.37.3333 39.000.000đ 43 Đặt mua
7 iTelecom 0876.34.6666 38.000.000đ 52 Đặt mua
8 iTelecom 0878.51.7777 35.000.000đ 57 Đặt mua
9 iTelecom 0876.80.6666 40.000.000đ 53 Đặt mua
10 iTelecom 0876.41.5555 23.000.000đ 46 Đặt mua
11 iTelecom 08.78887.666 23.800.000đ 64 Đặt mua
12 iTelecom 0876.95.7777 28.500.000đ 63 Đặt mua
13 iTelecom 0876.767.888 35.000.000đ 65 Đặt mua
14 iTelecom 0878.81.2222 29.000.000đ 40 Đặt mua
15 iTelecom 0878.61.5555 39.000.000đ 50 Đặt mua
16 iTelecom 0876.61.7777 30.000.000đ 56 Đặt mua
17 iTelecom 0878.87.2222 39.000.000đ 46 Đặt mua
18 iTelecom 0876.888.333 48.000.000đ 54 Đặt mua
19 iTelecom 087.636.2222 27.600.000đ 38 Đặt mua
20 iTelecom 0876.48.6789 25.000.000đ 63 Đặt mua
21 iTelecom 0876.62.6789 39.000.000đ 59 Đặt mua
22 iTelecom 0879.40.8888 49.000.000đ 60 Đặt mua
23 iTelecom 0876.46.3333 29.000.000đ 43 Đặt mua
24 iTelecom 0876.21.2222 39.000.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3