STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.69.7777 48.000.000đ 67 Đặt mua
2 iTelecom 0876.40.3333 20.000.000đ 37 Đặt mua
3 iTelecom 0876.41.5555 23.000.000đ 46 Đặt mua
4 iTelecom 0876.67.2222 39.000.000đ 42 Đặt mua
5 iTelecom 0876.38.7777 45.000.000đ 60 Đặt mua
6 iTelecom 0876.456.999 35.000.000đ 63 Đặt mua
7 iTelecom 0877.22.3456 35.000.000đ 44 Đặt mua
8 iTelecom 0876.62.3333 39.000.000đ 41 Đặt mua
9 iTelecom 0876.40.6666 38.000.000đ 49 Đặt mua
10 iTelecom 0878.73.7777 48.000.000đ 61 Đặt mua
11 iTelecom 0876.69.2222 35.000.000đ 44 Đặt mua
12 iTelecom 0876.24.2222 20.000.000đ 35 Đặt mua
13 iTelecom 0876.52.6789 33.000.000đ 58 Đặt mua
14 iTelecom 0876.50.7777 30.000.000đ 54 Đặt mua
15 iTelecom 0876.53.6666 39.000.000đ 53 Đặt mua
16 iTelecom 0876.43.6666 38.000.000đ 52 Đặt mua
17 iTelecom 0879.40.8888 49.000.000đ 60 Đặt mua
18 iTelecom 0876.93.6666 50.000.000đ 57 Đặt mua
19 iTelecom 0879.84.7777 24.000.000đ 64 Đặt mua
20 iTelecom 0877.99999.4 28.000.000đ 71 Đặt mua
21 iTelecom 087.999.3939 45.000.000đ 66 Đặt mua
22 iTelecom 0879.39.2222 25.000.000đ 44 Đặt mua
23 iTelecom 087877.888.7 35.000.000đ 68 Đặt mua
24 iTelecom 0876.20.6789 25.000.000đ 53 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3