STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 087.88888.39 59.000.000đ 67 Đặt mua
2 iTelecom 087.88888.79 79.000.000đ 71 Đặt mua
3 iTelecom 0876.38.7777 37.600.000đ 60 Đặt mua
4 iTelecom 0879.59.7777 31.700.000đ 66 Đặt mua
5 iTelecom 0876.663.999 31.600.000đ 63 Đặt mua
6 iTelecom 0876.62.6666 99.000.000đ 53 Đặt mua
7 iTelecom 0876.28.5555 39.000.000đ 51 Đặt mua
8 iTelecom 0878.586.586 29.000.000đ 61 Đặt mua
9 iTelecom 0876.80.6666 40.000.000đ 53 Đặt mua
10 iTelecom 0876.48.9999 63.000.000đ 69 Đặt mua
11 iTelecom 087.66.12345 27.600.000đ 42 Đặt mua
12 iTelecom 08792.44444 55.000.000đ 46 Đặt mua
13 iTelecom 0877.78.2222 48.000.000đ 45 Đặt mua
14 iTelecom 0876.63.5555 38.000.000đ 50 Đặt mua
15 iTelecom 0876.60.6666 69.000.000đ 51 Đặt mua
16 iTelecom 0877.59.2222 29.000.000đ 44 Đặt mua
17 iTelecom 0876.22.5555 40.900.000đ 45 Đặt mua
18 iTelecom 0876.72.5555 26.000.000đ 50 Đặt mua
19 iTelecom 0878.61.7777 39.000.000đ 58 Đặt mua
20 iTelecom 0879.92.3333 39.000.000đ 47 Đặt mua
21 iTelecom 0876.79.3333 48.000.000đ 49 Đặt mua
22 iTelecom 0879.40.6666 38.000.000đ 52 Đặt mua
23 iTelecom 0876.42.5555 23.000.000đ 47 Đặt mua
24 iTelecom 0879.79.1984 39.000.000đ 62 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3