STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0879.09.2222 28.000.000đ 41 Đặt mua
2 iTelecom 0876.345.666 29.000.000đ 51 Đặt mua
3 iTelecom 0876.27.2222 22.000.000đ 38 Đặt mua
4 iTelecom 0878.73.7777 48.000.000đ 61 Đặt mua
5 iTelecom 0876.68.64.68 1.250.000đ 59 Đặt mua
6 iTelecom 087.66.12345 27.600.000đ 42 Đặt mua
7 iTelecom 0878.51.7777 35.000.000đ 57 Đặt mua
8 iTelecom 0876.52.7777 26.000.000đ 56 Đặt mua
9 iTelecom 0876.68.60.68 1.100.000đ 55 Đặt mua
10 iTelecom 0876.98.3333 39.000.000đ 50 Đặt mua
11 iTelecom 0876.43.6666 38.000.000đ 52 Đặt mua
12 iTelecom 0878.63.7777 39.000.000đ 60 Đặt mua
13 iTelecom 0876.42.2015 1.050.000đ 35 Đặt mua
14 iTelecom 0877.09.2015 1.050.000đ 39 Đặt mua
15 iTelecom 0878.586.586 29.000.000đ 61 Đặt mua
16 iTelecom 0876.37.6666 42.000.000đ 55 Đặt mua
17 iTelecom 0876.59.6789 35.000.000đ 65 Đặt mua
18 iTelecom 0879.13.13.13 35.000.000đ 36 Đặt mua
19 iTelecom 087777.8386 29.000.000đ 61 Đặt mua
20 iTelecom 0879.64.2018 1.050.000đ 45 Đặt mua
21 iTelecom 0879.91.3333 39.000.000đ 46 Đặt mua
22 iTelecom 0876.71.2222 29.000.000đ 37 Đặt mua
23 iTelecom 087.999.3939 45.000.000đ 66 Đặt mua
24 iTelecom 0876.85.3333 29.000.000đ 46 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3