STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.83.1111 14.000.000đ 36 Đặt mua
2 iTelecom 0878.99.66.99 15.000.000đ 71 Đặt mua
3 iTelecom 0876.97.1111 15.000.000đ 41 Đặt mua
4 iTelecom 087.8484.888 12.000.000đ 63 Đặt mua
5 iTelecom 0876.44.2222 17.000.000đ 37 Đặt mua
6 iTelecom 0876.87.1111 11.000.000đ 40 Đặt mua
7 iTelecom 087.88888.44 15.000.000đ 63 Đặt mua
8 iTelecom 0878.66.99.66 15.000.000đ 65 Đặt mua
9 iTelecom 0876.48.2222 16.000.000đ 41 Đặt mua
10 iTelecom 087.667.1111 14.000.000đ 38 Đặt mua
11 iTelecom 087.65.65.888 18.000.000đ 61 Đặt mua
12 iTelecom 087.66.11.888 19.000.000đ 53 Đặt mua
13 iTelecom 0876.586.586 16.000.000đ 59 Đặt mua
14 iTelecom 087.66.00.888 18.000.000đ 51 Đặt mua
15 iTelecom 0876.57.1111 11.000.000đ 37 Đặt mua
16 iTelecom 08.7777.3579 10.000.000đ 60 Đặt mua
17 iTelecom 0876.38.8383 10.000.000đ 54 Đặt mua
18 iTelecom 0876.52.1111 14.000.000đ 32 Đặt mua
19 iTelecom 0876.60.1111 13.000.000đ 31 Đặt mua
20 iTelecom 0876.23.1111 13.000.000đ 30 Đặt mua
21 iTelecom 087.6868.789 10.000.000đ 67 Đặt mua
22 iTelecom 0876.62.2626 10.000.000đ 45 Đặt mua
23 iTelecom 0876.39.9393 10.000.000đ 57 Đặt mua
24 iTelecom 0876.98.1111 15.000.000đ 42 Đặt mua

Bình luận