STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.177.177 8.000.000đ 53 Đặt mua
2 iTelecom 0876.333.838 8.000.000đ 49 Đặt mua
3 iTelecom 0876.29.2626 5.000.000đ 48 Đặt mua
4 iTelecom 0876.81.1818 10.000.000đ 48 Đặt mua
5 iTelecom 0876.36.3838 8.000.000đ 52 Đặt mua
6 iTelecom 0876.28.8282 9.000.000đ 51 Đặt mua
7 iTelecom 0876.83.8282 7.000.000đ 52 Đặt mua
8 iTelecom 0876.39.3838 9.000.000đ 55 Đặt mua
9 iTelecom 0876.799.779 9.000.000đ 69 Đặt mua
10 iTelecom 0876.29.2828 5.000.000đ 52 Đặt mua
11 iTelecom 0876.36.6363 8.000.000đ 48 Đặt mua
12 iTelecom 0876.62.2626 10.000.000đ 45 Đặt mua
13 iTelecom 087.666.3636 7.000.000đ 51 Đặt mua
14 iTelecom 0876.69.9696 9.000.000đ 66 Đặt mua
15 iTelecom 08.77779.886 6.000.000đ 67 Đặt mua
16 iTelecom 087.6868.789 10.000.000đ 67 Đặt mua
17 iTelecom 087.6868.678 5.000.000đ 64 Đặt mua
18 iTelecom 0876.88.2828 9.000.000đ 57 Đặt mua
19 iTelecom 087.666.2626 7.000.000đ 49 Đặt mua
20 iTelecom 0876.63.3636 10.000.000đ 48 Đặt mua
21 iTelecom 0876.26.6262 8.000.000đ 45 Đặt mua
22 iTelecom 0876.79.9797 9.000.000đ 69 Đặt mua
23 iTelecom 0876.81.8383 7.000.000đ 52 Đặt mua
24 iTelecom 0876.86.8282 8.000.000đ 55 Đặt mua

Bình luận