STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0872.047.866 700.000đ 48 Đặt mua
2 iTelecom 0876.045.866 700.000đ 50 Đặt mua
3 iTelecom 0877.544.866 790.000đ 55 Đặt mua
4 iTelecom 0872.544.866 740.000đ 50 Đặt mua
5 iTelecom 08796.6.06.99 770.000đ 60 Đặt mua
6 iTelecom 08795.888.44 560.000đ 61 Đặt mua
7 iTelecom 087965.8.1.99 630.000đ 62 Đặt mua
8 iTelecom 08772.19.2.99 560.000đ 54 Đặt mua
9 iTelecom 087966.1.3.99 770.000đ 58 Đặt mua
10 iTelecom 0879.65.4040 770.000đ 43 Đặt mua
11 iTelecom 087965.999.8 910.000đ 70 Đặt mua
12 iTelecom 0877.829.345 630.000đ 53 Đặt mua
13 iTelecom 0877.222.499 560.000đ 50 Đặt mua
14 iTelecom 08795.888.22 560.000đ 57 Đặt mua
15 iTelecom 087958.777.9 840.000đ 67 Đặt mua
16 iTelecom 087966.222.7 560.000đ 49 Đặt mua
17 iTelecom 087727.2.7.99 840.000đ 58 Đặt mua
18 iTelecom 087965.888.4 560.000đ 63 Đặt mua
19 iTelecom 087965.6.4.88 630.000đ 61 Đặt mua
20 iTelecom 0877.222.466 560.000đ 44 Đặt mua
21 iTelecom 0877.585.886 840.000đ 62 Đặt mua
22 iTelecom 0879.58.8080 560.000đ 53 Đặt mua
23 iTelecom 0877.219.088 560.000đ 50 Đặt mua
24 iTelecom 0879.65.8822 560.000đ 55 Đặt mua

Bình luận