STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0876.567.888 43.000.000đ 63 Đặt mua
2 iTelecom 0876.78.3333 50.000.000đ 48 Đặt mua
3 iTelecom 0876.32.6666 50.000.000đ 50 Đặt mua
4 iTelecom 0876.72.7777 50.000.000đ 58 Đặt mua
5 iTelecom 0876.76.1111 26.000.000đ 38 Đặt mua
6 iTelecom 0876.73.7777 50.000.000đ 59 Đặt mua
7 iTelecom 0876.36.6789 35.000.000đ 60 Đặt mua
8 iTelecom 0876.32.3333 35.000.000đ 38 Đặt mua
9 iTelecom 0876.58.5555 50.000.000đ 54 Đặt mua
10 iTelecom 0876.565.666 26.000.000đ 55 Đặt mua
11 iTelecom 0876.26.6789 35.000.000đ 59 Đặt mua
12 iTelecom 0876.78.1111 26.000.000đ 40 Đặt mua
13 iTelecom 0876.88.3333 50.000.000đ 49 Đặt mua
14 iTelecom 0876.26.3333 35.000.000đ 41 Đặt mua
15 iTelecom 0876.71.7777 50.000.000đ 57 Đặt mua
16 iTelecom 0876.62.3333 35.000.000đ 41 Đặt mua
17 iTelecom 0876.51.5555 50.000.000đ 47 Đặt mua
18 iTelecom 0876.38.3333 41.000.000đ 44 Đặt mua
19 iTelecom 0876.96.5555 50.000.000đ 56 Đặt mua
20 iTelecom 0876.21.2222 35.000.000đ 32 Đặt mua
21 iTelecom 0876.36.5555 50.000.000đ 50 Đặt mua
22 iTelecom 0876.78.2222 41.000.000đ 44 Đặt mua
23 iTelecom 08766.00000 50.000.000đ 27 Đặt mua
24 iTelecom 0876.61.2345 26.000.000đ 42 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim iTel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3