Sim Gánh Đảo Viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0398.55.4224 550.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0347.84.4004 450.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0866.15.2552 960.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0398.00.9119 960.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0968.95.5775 960.000đ 61 Đặt mua
6 Viettel 0968.90.5775 960.000đ 56 Đặt mua
7 Viettel 0329.16.2882 960.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 0969.77.4334 960.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0348.50.3663 960.000đ 38 Đặt mua
10 Viettel 0865.10.7997 960.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 0345.98.3003 960.000đ 35 Đặt mua
12 Viettel 0356.59.9229 960.000đ 50 Đặt mua
13 Viettel 0344.91.2112 960.000đ 27 Đặt mua
14 Viettel 0332.54.2332 960.000đ 27 Đặt mua
15 Viettel 0965.92.3113 960.000đ 39 Đặt mua
16 Viettel 0336.10.5115 960.000đ 25 Đặt mua
17 Viettel 0344.58.9229 960.000đ 46 Đặt mua
18 Viettel 0347.08.6116 960.000đ 36 Đặt mua
19 Viettel 0395.94.8998 960.000đ 64 Đặt mua
20 Viettel 0398.40.1771 960.000đ 40 Đặt mua
21 Viettel 0969.73.9229 960.000đ 56 Đặt mua
22 Viettel 0332.97.5775 960.000đ 48 Đặt mua
23 Viettel 0972.81.1331 960.000đ 35 Đặt mua
24 Viettel 0379.89.1771 960.000đ 52 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Gánh Đảo Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3