Sim Đầu Số 0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.77.88.77 38.000.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 0972.544.810 400.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
5 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0972.144.350 650.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0972.180.527 550.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 09727.222.10 960.000đ 32 Đặt mua
9 Viettel 0972.140.068 960.000đ 37 Đặt mua
10 Viettel 0972.598.739 960.000đ 59 Đặt mua
11 Viettel 0972.190.039 960.000đ 40 Đặt mua
12 Viettel 0972.08.03.21 960.000đ 32 Đặt mua
13 Viettel 0972.656.461 960.000đ 46 Đặt mua
14 Viettel 0972.608.939 960.000đ 53 Đặt mua
15 Viettel 0972.28.07.11 960.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0972.012.394 960.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0972.323.461 960.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0972.482.989 960.000đ 58 Đặt mua
19 Viettel 0972.753.039 960.000đ 45 Đặt mua
20 Viettel 0972.262.720 960.000đ 37 Đặt mua
21 Viettel 0972.063.458 960.000đ 44 Đặt mua
22 Viettel 0972.49.2772 960.000đ 49 Đặt mua
23 Viettel 0972.056.515 960.000đ 40 Đặt mua
24 Viettel 097250.444.8 960.000đ 43 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0972 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3