Sim Đầu Số 0965

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0965.154.745 400.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.845.906 550.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0965.391.327 550.000đ 45 Đặt mua
4 Viettel 0965.248.317 550.000đ 45 Đặt mua
5 Viettel 0965.289.703 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0965.707.892 450.000đ 53 Đặt mua
7 Viettel 0965.485.489 960.000đ 58 Đặt mua
8 Viettel 0965.138.303 960.000đ 38 Đặt mua
9 Viettel 0965.296.691 960.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0965.123.544 960.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0965.21.2772 450.000đ 41 Đặt mua
12 Viettel 0965.598.819 960.000đ 60 Đặt mua
13 Viettel 0965.26.03.18 960.000đ 40 Đặt mua
14 Viettel 0965.671.770 960.000đ 48 Đặt mua
15 Viettel 0965.797.865 960.000đ 62 Đặt mua
16 Viettel 0965.980.227 960.000đ 48 Đặt mua
17 Viettel 0965.30.2016 960.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 0965.17.07.18 960.000đ 44 Đặt mua
19 Viettel 0965.830.353 449.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0965.434.515 450.000đ 42 Đặt mua
21 Viettel 0965.337.039 960.000đ 45 Đặt mua
22 Viettel 0965.910.439 960.000đ 46 Đặt mua
23 Viettel 0965.878.593 450.000đ 60 Đặt mua
24 Viettel 0965.789.502 960.000đ 51 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0965 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3