Sim Viettel Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 089.887.7337 1.000.000đ 60 Đặt mua
2 Mobifone 089.887.4554 1.000.000đ 58 Đặt mua
3 Mobifone 089.887.7117 1.000.000đ 56 Đặt mua
4 Mobifone 089.887.4664 1.000.000đ 60 Đặt mua
5 Mobifone 089.887.4334 1.000.000đ 54 Đặt mua
6 Mobifone 089887.555.9 1.000.000đ 64 Đặt mua
7 Mobifone 089.888.0440 1.200.000đ 49 Đặt mua
8 Mobifone 0898.87.1771 800.000đ 56 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.1414 800.000đ 50 Đặt mua
10 Mobifone 089.888.1221 2.000.000đ 47 Đặt mua
11 Mobifone 089.887.5454 1.000.000đ 58 Đặt mua
12 Mobifone 089.888.0330 1.500.000đ 47 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.5445 1.000.000đ 58 Đặt mua
14 Mobifone 0898.87.5005 1.000.000đ 50 Đặt mua
15 Mobifone 0898.87.4499 1.000.000đ 66 Đặt mua
16 Mobifone 089.887.3553 1.000.000đ 56 Đặt mua
17 Mobifone 0898.868.865 3.000.000đ 66 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.9559 1.500.000đ 68 Đặt mua
19 Mobifone 0898.873.579 1.800.000đ 64 Đặt mua
20 Mobifone 0898.87.9292 1.500.000đ 62 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.9911 800.000đ 60 Đặt mua
22 Mobifone 089.888.2772 1.200.000đ 59 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.5500 1.000.000đ 50 Đặt mua
24 Mobifone 089.887.887.6 2.100.000đ 69 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Viettel Đầu Số 08 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3