Sim Đầu Số 052

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 052.362.1999 1.500.000đ 46 Đặt mua
2 Vietnamobile 0523.500.386 700.000đ 32 Đặt mua
3 Vietnamobile 0522.473.379 700.000đ 42 Đặt mua
4 Vietnamobile 052257.7.9.91 700.000đ 47 Đặt mua
5 Vietnamobile 05233.888.78 980.000đ 52 Đặt mua
6 Vietnamobile 0522.708.838 700.000đ 43 Đặt mua
7 Vietnamobile 05.22.02.1972 1.500.000đ 30 Đặt mua
8 Vietnamobile 0523.345.345 21.000.000đ 34 Đặt mua
9 Vietnamobile 0522.179.468 770.000đ 44 Đặt mua
10 Vietnamobile 0523.89.2345 560.000đ 41 Đặt mua
11 Vietnamobile 0523.812.888 1.500.000đ 45 Đặt mua
12 Vietnamobile 0522.578.839 700.000đ 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0528.58.3456 2.250.000đ 46 Đặt mua
14 Vietnamobile 0523.18.1993 910.000đ 41 Đặt mua
15 Vietnamobile 0523.07.03.06 700.000đ 26 Đặt mua
16 Vietnamobile 0522.663.686 840.000đ 44 Đặt mua
17 Vietnamobile 0522.36.2345 560.000đ 32 Đặt mua
18 Vietnamobile 0522.684.486 700.000đ 45 Đặt mua
19 Vietnamobile 0523.038.688 810.000đ 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 05234.13.6.85 700.000đ 37 Đặt mua
21 Vietnamobile 0522.491.386 770.000đ 40 Đặt mua
22 Vietnamobile 0523.18.2013 840.000đ 25 Đặt mua
23 Vietnamobile 052.286.2006 1.500.000đ 31 Đặt mua
24 Vietnamobile 0523.07.11.09 700.000đ 28 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 052 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3