Sim Đầu Số 0352

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.12.07.96 960.000đ 35 Đặt mua
2 Viettel 0352.367.989 449.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 0352.453.266 450.000đ 36 Đặt mua
4 Viettel 0352.237.988 450.000đ 47 Đặt mua
5 Viettel 0352.748.679 450.000đ 51 Đặt mua
6 Viettel 03526.222.52 800.000đ 29 Đặt mua
7 Viettel 0352.12.02.85 960.000đ 28 Đặt mua
8 Viettel 0352.038.579 800.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0352.965.616 960.000đ 43 Đặt mua
10 Viettel 0352.25.09.96 450.000đ 41 Đặt mua
11 Viettel 0352.136.799 450.000đ 45 Đặt mua
12 Viettel 0352.26.06.02 960.000đ 26 Đặt mua
13 Viettel 0352.391.913 960.000đ 36 Đặt mua
14 Viettel 0352.124.689 450.000đ 40 Đặt mua
15 Viettel 0352.713.879 450.000đ 45 Đặt mua
16 Viettel 0352.823.123 800.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 03526.999.83 800.000đ 54 Đặt mua
18 Viettel 0352.896.234 800.000đ 42 Đặt mua
19 Viettel 0352.764.694 960.000đ 46 Đặt mua
20 Viettel 0352.464.679 960.000đ 46 Đặt mua
21 Viettel 0352.53.9889 960.000đ 52 Đặt mua
22 Viettel 0352.874.868 450.000đ 51 Đặt mua
23 Viettel 0352.17.06.93 449.000đ 36 Đặt mua
24 Viettel 0352.672.679 960.000đ 47 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0352 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3